Mekalmix®

Ideálne vápenno-cementové malty na murovanie a omietanie.

25.000
apartmánov za rok v Európe
15
spokojných závodov
60
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • Mekalmix® je dokonalou kombináciou hydrátu a cementu, čo vedie k správnej spracovateľnosti a priľnavosti pre účel a použitie tohto výrobku.
  • Uľahčuje práce na stavenisku, pretože do zmesi stačí pridať len vodu a piesok.
  • Mekalmix® uľahčuje a urýchľuje prácu pracovníkov na stavbe.
  • Vďaka hydrátu v zmesiach sú aj podmienky vnútorného ovzdušia pre obyvateľov budovy zdravšie, čo je známe už desaťročia.