Cieľom Nadácie Carmeuse je vytváranie partnerstiev s cieľom ponúknuť znevýhodneným deťom možnosť vzdelávania, učenia alebo pomoci za účelom zlepšenia ich šance uspieť v živote. Veríme, že najdôležitejšie je investovať do života detí dnes, aby bolo možné rozvíjať ďalšiu generáciu. Realitou sa to stáva vďaka finančným príspevkom a nadšenej podpore dobrovoľníkov spomedzi zamestnancov Carmeuse.

Naša nadácia sa zameriava na projekty v blízkosti našich prevádzok alebo kancelárií, keďže nám to umožňuje budovať pevnejšie väzby a komunikačné kanály medzi našimi zamestnancami, združeniami v teréne a komunitami, v ktorých pôsobíme.

Nadácia Carmeuse od svojho vytvorenia v roku 2010 podporila množstvo projektov v mnohých regiónoch (50 v USA a Kanade, 20 v Európe, vrátane ôsmych v Belgicku a jedného na Strednom východe). Okrem toho nadácia Carmeuse podporuje lokálnu solidaritu. Kvôli tomu zamestnanci Carmeuse pravidelne organizujú dni, počas ktorých sa venujú znevýhodneným deťom: práce v záhrade, výstavba, maľovanie, práca pre združenia a partnerov.

Ide o iniciatívy, ktoré chce naša spoločnosť podporovať a rozvíjať, aby podporovala lokálne projekty pre komunitu a do ktorých sa môžu zapojiť naši zamestnanci.

 

Účel Nadácie Carmeuse:

 • Zabezpečenie dlhodobého a dôveryhodného partnerstva so sponzorovanými organizáciami.
 • Posilnenie ľudského aspektu našej spoločnosti, interne aj externe
 • Rozvoj pocitu hrdosti u našich zamestnancov.
 • Posilnenie hodnôt našej spoločnosti v rámci našich susedských komunít.
 • Podpora komunikácie pre zabezpečenie silnejších väzieb medzi našou spoločnosťou a komunitou.
   

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte:
Nadine de Halleux nadine.dehalleux [at] carmeuse.com (nadine[dot]dehalleux[at]carmeuse[dot]com)


BELGIUM:

 • V období rokov 2013-2014 sme sa rozhodli podporiť nasledujúce združenia, ktoré navrhla Nadácia kráľa Baudouina: Racynes 
 • Gabs

RUMUNSKO/ MAĎARSKO - BOSNA - SRBSKO/ ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO: 

 • Rumunsko: "Zvoľ si svoju cestu" v Drum Sigur je projekt, prostredníctvom ktorého Școala de Valori a Carmeuse mladým ľuďom v Rumunsku opäť odhaliť svoj vnútorný potenciál, získať dôveru vo svoje schopnosti a využiť tieto schopnosti na vydláždenie cesty k budúcemu zamestnaniu.
 • Rumunsko: vzdelávacie stredisko Diaconia v Brašove: ponúka vzdelávacie služby pätnástim deťom v škôlke 
 • Maďarsko: Zdravotnícke stredisko pre deti so zdravotným postihnutím v Boly 
 • Bosna: Základná škola Ozren v Paklenica Donja: ponúka podmienky lepšieho prístupu ku vzdelávaniu, podporuje počítačové kurzy a zlepšuje školskú infraštruktúru (oprava systému centrálneho vykurovania). 
   

TURECKO:

 • Balev v Izmire: ubytovanie pre študentov

 

MIESTNE ZODPOVEDNÉ OSOBY

 • Rumunsko: Lorena FELDER: +40 722 46 48 91
 • Bosna, Srbska: Katarina TODOROVIC: + 381 648 22 41 14 
 • Maďarsko, Česká Republika, Slovensko: Lenka KIS-BODNAROVA : +421 58 78 62 217
 • Turecko: Arif ONCU: +90 232 463 80 42