Výroba ocele v EAF

Vysokokvalitné vápno a vápenec od Carmeuse sú veľmi dôležitými zložkami tavidiel používaných v EAF. Vápno a vápenec zabezpečujú CaO a MgO, upravujú zásaditosť a viskozitu trosky a majú vplyv na čistotu ocele, odstraňujú fosfor a oxid kremičitý a monitorujú síru, pričom zlepšujú výťažnosť kovov. Pridávanie vápna alebo magnéziového vápna je potrebné najmä na ochranu a zvýšenie životnosti žiaruvzdorných materiálov a umožňuje podporiť lepšie premiešavanie ocele počas celého tepelného cyklu. Injektovanie vápna sa odporúča na ďalšie zlepšenie účinnosti a celkovej udržateľnosti procesu výroby. Spoločnosť Carmeuse patrí v tomto odvetví priemyslu medzi uznávaných expertov.

Obrázok
EAF_steelmaking_1