Kamenivo

Veľké stavebné projekty predstavujú pre každého dodávateľa výzvu, pokiaľ ide o zabezpečenie včasných dodávok primárnych surovín na výrobu pre jeho betonárne a asfaltárne na stavenisku, ako aj dodávok kameniva pre podkladové konštrukcie ciest.

Obrázok
crushed_stones_aggregates