TerraCalco® 95

TerraCalco® 95 je najrýchlejším riešením na úpravu pH pôdy, s najvyšším obsahom Ca, granulované a rozmetateľné bežnými rozmetadlami hnojív.

>600.000
hektárov ošetrených plodín
>7.000
spokojných klientov
15
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • TerraCalco® 95 je najrýchlejší a najúčinnejší produkt na zvýšenie pH pôdy.
  • Ak chcete dosiahnuť výrazne vyššie výnosy plodín a lepšie využitie NPK hnojív na vašom poli, musíte použiť TerraCalco® 95.
  • Prídavok TerraCalco® 95 efektným spôsobom zlepší zhutnenú štruktúru pôdy. Tým sa zabezpečí oveľa lepšie hospodárenie s pôdnou vodou, čím sa zabezpečí, že zásoby vody v pôde budú viac k dispozícii pre korene plodín.