Odpadová voda

Voda je jedným z kľúčových prvkov pre život na našej planéte, preto je nevyhnutné, aby sa voda pred vypustením späť do prírody čistila. Čističky odpadových vôd sa inštalujú v obciach a priemyselných podnikoch s cieľom dodržať fyzikálne, chemické a biologické limity stanovené miestnymi samosprávami na zabezpečenie bezpečnej a zdravej vodnej bilancie. Rad výrobkov AquaCalco® umožňuje dosiahnuť tieto limity nákladovo efektívnym spôsobom vďaka rôznym funkciám výrobkov.

Obrázok
Wastewater_2