Úprava pôdy

Naša orná pôda je neustále vystavená okysľovaniu a erózii. Okyslenie pôdy je okrem iného spôsobené vyplavovaním vápnika z pôdy, ktorý sa podieľa na viazaní pôdnych častíc, vytvára drobivosť a formuje chemické zloženie pôdy. Znížením pH sa výrazne zhoršuje využitie živín. Pre poľnohospodárov je preto veľmi dôležité zachovať úrodnosť nášho najcennejšieho zdroja, pôdy.

Obrázok
Soil_amendament_hands

Zdravé pôdy sa vyznačujú aktívnym pôdnym životom, sypkou pôdnou štruktúrou, priaznivou vodnou bilanciou a vďaka tomu aj odolnosťou voči extrémnym environmentálnym záťažiam. Obnovením optimálneho, neutrálneho chemického zloženia pôdy môžeme urobiť veľký krok k ideálnemu stavu pôdy.  V priaznivom prostredí sú prospešné organizmy aktívnejšie, pomáhajú prijímať živiny a potláčajú rastlinné patogény, ako aj pomáhajú rozkladať zvyšky strniska.

Naše intenzívne obrábané pôdy sú vystavené silným okysľujúcim účinkom, čo má za následok zlé hospodárenie s vodou, zhutnené, ťažko obrábateľné alebo dokonca neštruktúrované pôdy a s tým súvisiaci kyslý chemizmus. Pri plánovaní aplikácie živín pre jarné plodiny možno v závislosti od pH aj v mierne kyslých pôdach očakávať stratu 15 - 20 % vo využití dusíka a draslíka a až 50 % v prípade fosforu.

Pridanie vápnika a zmena chemického zloženia smerom k neutrálnemu vedie k merateľnému zlepšeniu používania hnojív a stavu pôdy. Keďže vplyv množstva aplikovaných živín na výnosy je kľúčovou otázkou pre hospodárne poľnohospodárstvo, hlavnú úlohu by malo zohrávať aj primerané dopĺňanie vápnika.