ViaCalco®

ViaCalco® je cestné spojivo na báze vápna, ktoré sa používa na vysušovanie, úpravu a stabilizáciu pôdy v závislosti od konkrétnych požiadaviek projektanta, geotechnika alebo vedúceho projektu. Ponúkame riešenia na úpravu pôdy pre všetky typy jemných zemín vo vašej oblasti alebo krajine.

10.000.000
m³ ošetrenej pôdy za rok
>1.000
stavebných pozemkov ročne
>40
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • Najekonomickejšie a najekologickejšie riešenie pre zemné práce.
  • Široké portfólio výrobkov, certifikované výrobky.
  • Optimalizácia obsahu spojiva.
  • Okamžitá prevádzka na stavbe, vysoké tempo realizácie.
  • Úspora nákladov - žiadne dodávky kameniva, žiadne náklady na skládky.