Výroba ocele v BOF

Vysokokvalitné vápno a vápenec od Carmeuse sú hlavnými zložkami tavidiel používaných v konvertore BOF. Vápno a vápenec zabezpečujú prísun CaO a MgO v konvertore, upravujú zásaditosť trosky a eliminujú oxid kremičitý, pričom zlepšujú výťažnosť kovov a chránia a zvyšujú životnosť žiaruvzdorných materiálov. Vysoká čistota a reaktivita vápna pomáha zlepšiť aj defosforizáciu počas procesu výroby, čo vedie k významnému pozitívnemu vplyvu na čistotu ocele, produktivitu a celkové zníženie nákladov na výrobu.

Obrázok
BOF_steelmaking_6