StabiCalco®

Sortiment výrobkov StabiCalco® je špeciálne vyvinutý na neutralizáciu, solidifikáciu a stabilizáciu mnohých druhov "kontaminovaných" odpadov, kalov a zemín. Táto úprava sa môže vykonávať in-situ alebo ex-situ v závislosti od typu kontaminácie. Úprava pomocou produktov StabiCalco® umožňuje ekologické a bezpečné opätovné použitie alebo zaručuje bezpečné vypúšťanie.

20
projektov sanácie pôdy za posledných 10 rokov
10
rokov skúseností v oblasti riešení na mieru

Kľúčové úvahy

  • K dispozícii v rôznych formách: StabiCalco® Q, QL, QD (oxid vápenatý, produkty na báze páleného vápna); StabiCalco® S (hydroxid vápenatý, hydratované vápno); StabiCalco® B (spojivá).
  • StabiCalco® Q a S sú k dispozícii v niekoľkých rôznych reakciách a granulometriách v závislosti od spôsobu využitia a znečistenia, ktoré sa má upraviť.
  • Neutralizácia a imobilizácia ťažkých kovov a oxidov síry (SOx)
  • Riešenie na mieru prispôsobené vašej aplikácii vďaka prispôsobeným spojivám, ktoré zabezpečujú neutralizáciu, imobilizáciu a stabilizáciu znečistených zemín alebo kalov umožňujúcu ich opätovné použitie.
  • Konzistentná kvalita vo všetkých triedach výrobkov.

K dispozícii sú výrobky s rôznou distribúciou veľkosti častíc prispôsobené potrebám použitej technológie a inštalácie.