Enduria®

Ideálne vápenno-cementové malty na murovanie a omietanie.

25.000
apartmánov za rok v Európe
15
spokojných závodov
60
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • Enduria® uľahčuje a urýchľuje prácu stavebných robotníkov.
  • Ide o dokonalú kombináciu hydrátu a cementu, ktorej výsledkom je správna spracovateľnosť a priľnavosť pre účel a použitie tohto výrobku.
  • Vďaka hydrátu v zmesiach sú aj podmienky vnútorného ovzdušia pre obyvateľov budov zdravšie, čo je známe už desaťročia.