CleanCalco®

CleanCalco® predstavuje široké portfólio produktov a súvisiacich služieb, ktoré zabezpečia bezproblémovú prevádzku vašich systémov čistenia spalín pri dodržaní požadovanej účinnosti odstraňovania znečisťujúcich látok. Spoločnosť Carmeuse dodáva celosvetovo kvalitné činidlá a sorbenty na zachytávanie znečisťujúcich plynov. Pomáha vám sústrediť sa na vašu hlavnú činnosť, nie na emisie z komína!

4.120.000
ton odpadu odstráneného z komínov
>30
rokov skúseností
>95%
dlhodobých vzťahov

Kľúčové úvahy

  • Široké portfólio prispôsobené zvolenej technológii: vstrekovanie horúcou stranou (CleanCalco® Depurcal, FBC); mokré čistenie (CleanCalco® Q, SD, LS); polomokré čistenie (CleanCalco® Q, SD); polosuché čistenie FGC (CleanCalco® HPV, FGC, CDS); suché čistenie (CleanCalco® FGC, HPV, FGC-AC).
  • Je v súlade s legislatívou a spĺňa prísne zákonné požiadavky na fluoridy, chloridy, SOx (a VOC pri CleanCalco® FGC-C).
  • Kompatibilný s najlepšou dostupnou technológiou na odstraňovanie kyslých znečisťujúcich látok.
  • Prispôsobený vašej technológii vďaka vysokej chemickej čistote, optimalizovanej distribúcii veľkosti častíc a reaktivite. Špeciálne navrhnuté výrobky na lepšie odstraňovanie kyslých znečisťujúcich látok vďaka zvýšenému aktívnemu povrchu a optimalizovanému rozloženiu pórovitého objemu.
  • Technická podpora a optimalizácia na mieste: Odborníci spoločnosti Carmeuse vám pomôžu optimalizovať váš proces tak, aby ste dosiahli prísne právne predpisy a zároveň zohľadnili celkové náklady na prevádzku.