Dôležité upozornenie: Ak sa vaša správa netýka obáv z nedodržiavania predpisov, kontaktujte nás.

Ako nahlásiť obavy z nedodržiavania predpisov?

1. Môžete sa rozhodnúť použiť webový formulár alebo zavolať na bezplatné telefónne číslo a zanechať správu. Oba postupy nájdete na tejto webovej stránke. V záujme uľahčenia akcieschopného a účinného preskúmania vašich obáv z nedodržiavania predpisov uveďte podrobný opis vášho znepokojenia (kto, čo, kedy, ako) a podporné dôkazy (napr. kópie dokumentov, snímky obrazovky alebo mená svedkov), ktoré môžu potvrdiť vaše oznámenie. Upozorňujeme, že všeobecné tvrdenia nie je možné vyšetriť.

2. Druhou možnosťou je podávanie hlásenia prostredníctvom telefonických hovorov. Pred použitím tejto možnosti si Stiahnite PDF a vyhľadajte miestne telefónne číslo.

3. V oboch prípadoch dostanete individuálne číslo prípadu. Toto číslo si zapíšte a uchovajte na bezpečnom mieste.

4. Toto číslo prípadu je vaším osobným kľúčom k systému Speak Up a k podanému oznámeniu. Umožňuje vám sledovať priebeh vášho prípadu a poskytovať ďalšie informácie. Toto číslo budete musieť zadať pri každom vstupe do systému.

5. Všetky obavy z nedodržiavania predpisov berieme vážne a v prípade každého hlásenia podnikneme príslušné kroky. Počas vybavovania vášho oznámenia vás budeme informovať o našom postupe.

6. Kedykoľvek sa môžete vrátiť na webovú stránku a sledovať priebeh svojho prípadu pomocou svojho čísla prípadu.

Speak Up

Čo sa stane po odoslaní môjho oznámenia?

1. Potvrdenie
Náš pracovník Speak Up potvrdí prijatie vášho oznámenia do siedmych pracovných dní. Ak vaša pôvodná správa neobsahuje dostatok informácií/dôkazov, bude vás kontaktovať a požiada vás o poskytnutie ďalších informácií/dôkazov.
Po podaní oznámenia dostanete individuálne číslo prípadu. Toto číslo vám umožní sledovať priebeh vášho oznámenia po prihlásení sa do systému Speak Up. Svoje oznámenie sledujte na tejto webovej stránke.

2. Triedenie
Každé oznámenie sa starostlivo preskúma. Prípad otvoríme, ak vaše hlásenie obsahuje minimálne informácie a dôkazy, ktoré sa dajú použiť. Vyšetrovanie bude viesť náš pracovník Speak Up. 

3. Dôverné vyšetrovanie 
Vyšetrovanie bude vedené profesionálne a dôverne, zapojíme len osoby, ktoré musia byť zapojené. Náš pracovník Speak Up môže viesť dôverné rozhovory so zamestnancami, dodávateľmi alebo s kýmkoľvek, o kom si myslí, že je pre vyšetrovanie dôležitý. Všeobecne platí, že ukončenie vyšetrovania trvá približne 90 dní, pričom je možné, že v prípade zložitých záležitostí bude potrebné dlhšie obdobie. V každom prípade sa budú uplatňovať a dodržiavať lehoty, stanovené platnými zákonmi a predpismi.

4. Rozhodnutie a odpoveď 
Po preskúmaní všetkých zistení z nášho vyšetrovania rozhodneme či došlo k porušeniu a prijmeme príslušné opatrenia. Následne vás o tom budeme informovať.

Dôležité upozornenie
Záväzok nepoužitia odvetných opatrení: Spoločnosť Carmeuse zakazuje odvetné opatrenia akéhokoľvek druhu voči zamestnancovi, jednotlivcovi alebo subjektu a podnikne v tejto súvislosti príslušné kroky. Okrem toho spoločnosť Carmeuse chráni aj práva dotknutých osôb.