Výroba železa

Vápno a výrobky na báze vápna od Carmeuse zohrávajú kľúčovú úlohu pri výrobe železa. Používajú sa ako taviace prísady a umožňujú upraviť zásaditosť, čím sa umožňuje výroba trosky vo vysokej peci alebo upraviť zásaditosť peliet používaných najmä na výrobu v DRI. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam vrátane schopnosti odstraňovať oxid kremičitý, regulácie teploty a schopnosti tavenia sú v procesoch výroby železa nenahraditeľné. So zameraním na udržateľné postupy prispieva zapojenie výrobkov na báze vápna k znižovaniu vplyvu na životné prostredie a k podpore obehového hospodárstva v rámci procesu výroby železa. Keďže oceliarsky priemysel sa naďalej vyvíja, vápno zostáva základným kameňom jeho trvalej udržateľnej budúcnosti.

Obrázok
steel_3
Menu

PRÍPRAVA ŽELEZNEJ RUDY

Oceliarsky priemysel na celom svete inovuje procesy a technológie s cieľom účinne znížiť náklady na výrobu a vplyv na životné prostredie. Spoločnosť Carmeuse poskytuje riešenia výrobcom ocele dodávaním vysokokvalitného vápenca, dolomitického vápenca a výrobkov na báze vápna, ktoré pomáhajú kompenzovať neustále zhoršovanie kvality železnej rudy.

Viac informácií
Iron_ore_4

KONTROLA SPEKANIA A OBSAHU VSTUPNÉHO MATERIÁLU

Zásaditosť vstupného materiálu pre spekanie je dôležitým parametrom pre efektívnu prevádzku procesu spekania a výroby železa. Správne pridávanie vápna na stabilizáciu zásaditosti spekaného produktu prináša výhody nielen pre spekanie, ale aj pre následný proces výroby železa.

Viac informácií
Basicity_control_1

ODSÍRENIE TEKUTÉHO ŽELEZA

V procese odsírenia tekutého železa závisí účinnosť a výťažnosť kovov čiastočne od kvality a spoľahlivosti odsírovacích tavidiel. Spoločnosť Carmeuse poskytuje fluidné mleté vápno v najčistejšej a najjemnejšej forme podľa špecifikácií alebo v zmesi s kovovým horčíkom a troskotvornými prísadami.

Viac informácií
Hot_metal_1