Rybníky

Sladkovodné potravinové reťazce sa skladajú zo širokej škály organizmov, ktorých vyvážená koexistencia zohráva veľmi dôležitú úlohu pri úspešnom fungovaní rybničných fariem. Okyslenie rybníkov je kritickým problémom v rybárstve a produkcii rýb, pretože môže mať škodlivé účinky na vodné ekosystémy a zdravie rýb. Dochádza k nemu najmä v dôsledku hromadenia kyslých látok vo vodných útvaroch, čo vedie k zníženiu úrovne pH. Okyslenie vody môže byť dôsledkom rôznych zdrojov vrátane poľnohospodárskych odpadových vôd, priemyselných výpustí a atmosférických zrážok. Predstavuje to mnohostrannú výzvu. Našim partnerom ponúkame celý rad riešení, ktoré pomáhajú udržiavať rovnováhu v kvalite vody.

Obrázok
Fishpond_fish