Inovácie

Snažíme sa plniť a prekonávať očakávania našich zákazníkov. Spoločnosť Carmeuse nielen sleduje trendy a budúce výzvy na trhoch, ale sa aj pripravuje na budúcnosť, aby vytvorila najlepšiu hodnotu v podnikaní.

Neustále sa venujeme vývoju najmodernejších technológií. Tieto inovácie sú navrhnuté tak, aby odhaľovali skrytú hodnotu vápenných výrobkov a ich mnohostranné využitie, čo nám umožňuje vyťažiť a využiť ich potenciál doteraz nepredstaviteľným spôsobom. Naším cieľom je reagovať na výzvy trhu v správnom čase. Posúvaním hraníc toho, čo je možné, sa snažíme pozdvihnúť hodnotovú ponuku našich produktov na každom z trhov a zabezpečiť, aby boli na čele v oblasti udržateľnosti a optimalizácie zdrojov.

Naše odborné znalosti

  • Sme na čele poskytovania najudržateľnejších a najvýkonnejších produktov a riešení na trhu.
  • Disponujeme hlbokými znalosťami, odbornosťou a povedomím o používaní a aplikácii produktov na báze vápna.
  • Sme spoľahliví a kreatívni, vytvárame nové nápady a pretvárame ich na hodnotné ponuky.
  • Aktívne sa zapájame do interných aj otvorených inovačných projektov súvisiacich s našimi výrobkami a ich aplikáciami.