Hasené vápno

Pri procese spenenia je kľúčové hasené vápno, ktoré pri výrobe pórobetónových tvárnic reaguje okamžite s cementom, sadrou, vodou a hliníkovým práškom. Vápno sa používa aj na výrobu vápenného tmelu, ktorý sa používa v maltách a omietkach.

25.000
apartmánov za rok v Európe
15
spokojných závodov
60
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • Poskytuje vysoký výkon
  • Nákladovo efektívne a ekologické vlastnosti
  • Výhody pre rôzne priemyselné aplikácie