Výroba ocele

Spoločnosť Carmeuse je celosvetovým lídrom a expertom na poskytovanie produktov vyrábaných na báze vápna a taktiež riešení prispôsobených potrebám oceliarskych spoločností. Carmeuse ponúka rôzne druhy vápna s vysokým obsahom vápnika a ďalšie vápenné produkty vrátane kusového vápna, ako aj drvené vápno a vápenec pre výrobné procesy základných kyslíkových pecí (BOF) a elektrických oblúkových pecí (EAF). Vápenné produkty sú hlavnými zložkami (tavidlami) na výrobu trosky, ktorá chráni a čistí oceľ a najmä pomáha odstraňovať fosfor a oxid kremičitý. Správne používanie kvalitného vápna od spoločnosti Carmeuse umožňuje zvýšiť produktivitu a trvalú udržateľnosť. Vďaka desaťročiam podpory zákazníkov si spoločnosť Carmeuse vytvorila odborné znalosti v oblasti správneho používania vápna v procese výroby ocele.

Obrázok
steel_7
Menu

VÝROBA OCELE V BOF

Základná kyslíková pec (BOF) je najnáročnejším procesom výroby kvalitnej ocele. Vyžaduje si vysokokvalitné vstupy a technológie na udržanie spoľahlivosti a konkurencieschopnosti. Vzhľadom na rastúci dopyt po vysoko akostných ocelí existuje požiadavka na nižšie hladiny nečistôt (ako je fosfor a síra) v procese výroby ocele.

Viac informácií
BOF_steelmaking_6

VÝROBA OCELE V EAF

Výroba ocele v elektrickej oblúkovej peci (EAF) si vyžaduje vysokokvalitné vápno a vápenec na výrobu prvotriednej ocele. Výroba ocele sa vyvíja smerom k udržateľnejším postupom, čo vedie k transformácii výroby ocele v EAF a k zmene kvality vstupného šrotu a DRI. Vysokokvalitné vápno a vápenec v tomto smere zohrávajú dôležitú úlohu.

Viac informácií
EAF_steelmaking_1