Starostlivosť o zvieratá

Správne postupy v chove hospodárskych zvierat zahŕňajú mnoho oblastí vrátane kŕmenia, hygieny a životného prostredia. Zvieratá chované v dobrých životných podmienkach vynikajú nielen svojimi fyzickými schopnosťami, ale aj dobrou kondíciou, ktorá je čoraz dôležitejším meradlom úspechu v chove zvierat. Poraďte sa s našimi odborníkmi, aby sme vám mohli pomôcť konkrétnymi radami prispôsobenými vašim individuálnym potrebám.

Obrázok
Cows.jpg
Menu

VÝROBA KRMÍV

Dosiahnutie zdravého, "plnohodnotného" života sa začína vyváženou stravou. Z mnohých základných živín má vápnik významné postavenie pri udržiavaní vitality a pohody. Vápnik je základnou živinou pre vývoj väčšiny zvierat. Pomáha posilňovať kosti, zlepšuje pevnosť vajec a je základom životne dôležitých enzymatických procesov. Spoločnosť Carmeuse poskytuje uhličitan vápenatý najvyššej kvality na výrobu prémiových minerálnych zmesí a doplnkov.

Viac informácií
animal_baby_lamb

DOBRÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT

Udržiavanie hygienických podmienok je mimoriadne dôležité pre dobré životné podmienky zvierat a celkovú produktivitu farmy. Šetrný a preventívny pracovný postup dezinfekcie zohráva kľúčovú úlohu pri prevencii šírenia chorôb, ktoré sú v súčasnosti čoraz častejšie. Produkty OPTILIT® boli vyvinuté na prirodzenú dezinfekciu stajní a maštalí. Kontaktujte našich odborníkov a nájdite najlepšie riešenie pre vašu farmu.

Viac informácií
Animal_welfare_chicken

RYBNÍKY

Sladkovodné potravinové reťazce sa skladajú zo širokej škály organizmov, ktorých vyvážená koexistencia zohráva veľmi dôležitú úlohu pri úspešnom fungovaní rybničných fariem. Okyslenie rybníkov je kritickým problémom v rybárstve a produkcii rýb, pretože môže mať škodlivé účinky na vodné ekosystémy a zdravie rýb. Dochádza k nemu najmä v dôsledku hromadenia kyslých látok vo vodných útvaroch, čo vedie k zníženiu úrovne pH. Okyslenie vody môže byť dôsledkom rôznych zdrojov vrátane poľnohospodárskych odpadových vôd, priemyselných výpustí a atmosférických zrážok. Predstavuje to mnohostrannú výzvu. Našim partnerom ponúkame celý rad riešení, ktoré pomáhajú udržiavať rovnováhu v kvalite vody.

Viac informácií
Fishpond_fish