Záhrada a ovocné sady

Záhrady a ovocné sady sú rozmanité ekosystémy so širokou škálou rastlinných druhov od ovocných stromov až po zeleninu a okrasné rastliny. Pre produktívne rastliny je nevyhnutné optimálne chemické zloženie pôdy. Príliš nízke pH môže brániť príjmu živín, čo spôsobuje poruchy úrodnosti a vývoja plodín. V takýchto prípadoch ponúkame účinné riešenia na dosiahnutie správneho chemického prostredia a vytvorenia priaznivých pôdnych podmienok.

Obrázok
Garden_apple_tree