Dobré životné podmienky zvierat

Udržiavanie hygienických podmienok je mimoriadne dôležité pre dobré životné podmienky zvierat a celkovú produktivitu farmy. Šetrný a preventívny pracovný postup dezinfekcie zohráva kľúčovú úlohu pri zabránení šírenia chorôb, ktoré sú v súčasnosti čoraz častejšie. Produkty OPTILIT® boli vyvinuté na prirodzenú dezinfekciu stajní a maštalí. Kontaktujte našich odborníkov a nájdite najlepšie riešenie pre vašu farmu.

Obrázok
Animal_welfare_chicken