Príprava železnej rudy

Produkty Carmeuse vo forme vápenca, dolomitu, alebo produkty na báze vápna pomáhajú odstraňovať nečistoty a zlepšovať fyzikálne a chemické vlastnosti aglomerátov pre vysokopecné aplikácie Naše kvalitné vápencové a pálené výrobky s optimalizovaným rozdelením zrnitosti ovplyvňujú vplyv procesu výroby železa na životné prostredie tým, že zvyšujú produktivitu a znižujú celkové energetické náklady a celkové emisie pri procese prípravy železnej rudy.

Obrázok
Iron_ore_4