Soli vápnika

Zlúčeniny alebo soli na báze vápnika sa používajú na celom svete v širokej škále aplikácií. Výrobky na báze vápna sa najčastejšie používajú ako zdroj vápnika na výrobu týchto "chemikálií", pretože nekontaminujú konečné výrobky cudzími a nežiaducimi iónmi. Konečné produkty sa môžu používať v poľnohospodárstve, potravinárstve, pri výrobe krmív pre zvieratá, dezinfekcii, výrobe plastov a v mnohých ďalších oblastiach. Spoločnosť Carmeuse ponúka širokú škálu produktov, know-how a služieb zameraných na špecifické potreby hlavných procesov využívajúcich produkty na báze vápna s cieľom maximalizovať účinnosť celého procesu.

Obrázok
Calcium_salts_1

Podrobnejšie funkcie:

Vysoká čistota a reaktivita:

  • Každý produkt má vysokú čistotu a reaktivitu prispôsobenú vášmu procesu, pretože tieto vlastnosti majú priamy vplyv na výťažnosť procesu a kvalitu konečného produktu.
  • Sortiment výrobkov je v súlade s predpismi a normami HACCP a FCA.

Vysoký obsah vápnika:

→ Všetky poskytované výrobky majú vysoký obsah vápnika:

  • Výrobky na báze vápenca: minimálne 38 hmotnostný % vápnika.
  • Výrobky na báze páleného vápna: minimálne 68 hmotnostný % vápnika.
  • Výrobky na báze hydratovaného vápna: minimálne 52 hmotnostný % vápnika.

Kontrola pH:

  • Vápenec: veľmi vhodný na reguláciu pH na ochranu biologického života v reaktore alebo na dosiahnutie optimálnych podmienok pre biochemické reakcie.
  • Neutralizačná hodnota zabezpečuje správnu neutralizáciu (organických) kyselín, pričom vznikajú vysoko čisté vápenaté soli.