Poľnohospodárstvo

Úspešní poľnohospodári na celom svete sa spoliehajú na naše riešenia a odborné znalosti v oblasti úrodnosti pôdy, efektívnej produkcie plodín a výroby kvalitných krmív. Sme popredným dodávateľom produktov používaných pri výrobe každodenných potravín a nápojov a aktívne podporujeme aj našich partnerov v oblasti výroby cukru a dodávok hnojív.

Obrázok
Agriculture_main_photo_tractor_red
Menu

PRECÍZNY ODBER VZORIEK PÔDY

Bez podrobných znalostí pôdnych podmienok nie je možné dosiahnuť účinné zlepšenie pôdy a výživy plodín. Monitorovanie obsahu živín, pH a zmien v štruktúre pôdy poskytne informácie o stave pôdy a faktoroch obmedzujúcich úrodnosť. Okrem zabránenia nedostatočnému a nadmernému hnojeniu, zabránenia nepriaznivým účinkom na rastliny, zabránenia zbytočnému vplyvu na životné prostredie a vyrovnania pomerov živín je využitie našej služby precízneho odberu pôdnych vzoriek aj ekonomicky výhodné.

Viac informácií
Carmeuse_soil_service_field

ÚPRAVA PÔDY

Naša orná pôda je neustále vystavená okysľovaniu a erózii. Okyslenie pôdy je okrem iného spôsobené vyplavovaním vápnika z pôdy, ktorý sa podieľa na viazaní pôdnych častíc, vytvára drobivosť a formuje chemické zloženie pôdy. Znížením pH sa výrazne zhoršuje využitie živín. Pre poľnohospodárov je preto veľmi dôležité zachovať úrodnosť nášho najcennejšieho zdroja, pôdy.

Viac informácií
Soil_amendament_6

VÝŽIVA RASTLÍN

Inteligentná výživa plodín je základom úspešného poľnohospodárstva. Zahŕňa poskytovanie základných živín rastlinám, ktoré im umožňujú plniť dôležité funkcie, ako je fotosyntéza, plodnosť a odolnosť voči chorobám a stresu. Správna výživa rastlín nezvyšuje len výnosy, ale aj výživovú hodnotu plodín. TerraCalco® bolo vyvinuté tak, aby spĺňalo potreby pestovateľov aj ich rastlín.

Viac informácií
Soil_amendament_6

ZÁHRADA A OVOCNÉ SADY

Záhrady a ovocné sady sú rozmanité ekosystémy so širokou škálou rastlinných druhov od ovocných stromov až po zeleninu a okrasné rastliny. Pre produktívne rastliny je nevyhnutné optimálne chemické zloženie pôdy. Príliš nízke pH môže brániť príjmu živín, čo spôsobuje poruchy úrodnosti a vývoja plodín. V takýchto prípadoch ponúkame účinné riešenia na dosiahnutie správneho chemizmu a priaznivých pôdnych podmienok.

Viac informácií
Garden_apple_tree