AquaCalco® W

Produkty AquaCalco® W sú produkty na báze vápna určené na bezpečnú a čistú úpravu pitnej vody. Použitie týchto produktov je rôzne, od čistenia, regulácie pH, remineralizácie až po zmäkčovanie vody, a dokonca sú vhodné na použitie v moderných dekarbonizačných jednotkách, ako sú napríklad peletové reaktory.

>7 mil.
Európania používajú pitnú vodu upravenú pomocou AquaCalco®
215 mil.
m3 pitnej vody vyrobenej pomocou AquaCalco®
>30
rokov skúseností v oblasti úpravy pitnej vody

Kľúčové úvahy

 • K dispozícii v rôznych formách:
  AquaCalco® LSW (uhličitan vápenatý, vápenec);
  AquaCalco® QW (oxid vápenatý, nehasené vápno);
  AquaCalco® SW (hydroxid vápenatý, hydratované vápno);
  AquaCalco® MW (vápenné mlieko, suspenzia hydratovaného vápna).
 • Vhodné na úpravu vody určenej na ľudskú spotrebu v súlade s normou EN 12518. Veľmi nízky obsah hliníka umožňuje výrobu vody pre nemocnice.
 • Používa sa v obrovskom množstve aplikácií, ako je dekarbonizácia bazénov, zvýšené zmäkčovanie v peletových reaktoroch, remineralizácia, čistenie a regulácia pH.

K dispozícii sú produkty s rôznou distribúciou veľkosti častíc a koncentráciou prispôsobené potrebám použitej technológie a zariadenia.