Stabilizácia pôdy

Jemné neznečistené pôdy so slabou únosnosťou sú často veľkou výzvou pre geoinžinierov a projektantov. Keď sa ViaCalco® primieša do jemných zemín, môže sa neúnosné miesto premeniť na pevnú pracovnú plošinu. Tá poskytuje základ pre ďalšiu výstavbu všetkých typov podloží, krycích vrstiev a podkladov pre diaľnice, železnice, cesty, priemyselné areály, letiská alebo iné zemné práce súvisiace s inžinierskymi projektmi.

Obrázok
Soil_treatment