cleancalco
Produkt |
CLEANCALCO®

Spoločnosť Carmeuse vyvinula rad produktov CleanCalco®, ktorý zahŕňa široké portfólio produktov a súvisiacich služieb pre bezproblémovú prevádzku vašich systémov čistenia spalín pri dodržaní...

Read more
aquacalco
Produkt |
AQUACALCO®

AquaCalco® predstavuje široký rad produktov pre všetky typy čistenia vody. Zahŕňa všetko, od úpravy pitnej vody a reguláciu tvrdosti, cez náročnú prípravu procesnej vody, až po čistenie silne...

Read more
biocalco
Produkt |
BIOCALCO®

Rad produktov BioCalco® bol vyvinutý pre základné procesy čistenia biologických tuhých látok s cieľom maximalizovať viacnásobné účinky stabilizácie, hygienizácie a zníženia zápachu vápnením.

Read more
product innovation
Služba | Životné prostredie
Inovácie produktov

Spoločnosť Carmeuse pokračuje v inovovaní a zabezpečuje významné prínosy pre sektor vápna. Výskumný a vývojový tím spoločnosti Carmeuse sa zameriava na vývoj nových produktov pre čistenie vody a...

Read more
quality
Služba | Životné prostredie
Kvalita a dodávka

Konzistentná kvalita činidiel, ktorá spĺňa požiadavky procesu, je nevyhnutnou podmienkou pre hladkú a bezpečnú prevádzku každej vodárenskej prevádzky alebo čističky vôd. Schopnosť Carmeuse...

Read more
design build
Služba | Životné prostredie
Návrh, výstavba a prevádzka

Zariadenie na vápnenie v prevádzke zákazníka musí mať správny dizajn. Ten je kľúčom pre zaistenie bezporuchovej, bezpečnej a hospodárnej prevádzky. 

 

Read more