happy-call-center-agent
Služba | Železo a oceľ

Inovácie

Snažíme sa plniť a prekonávať očakávania našich zákazníkov. Spoločnosť Carmeuse nielen sleduje trendy a budúce výzvy na trhoch, ale sa aj pripravuje na budúcnosť, aby vytvorila najlepšiu hodnotu v...

Read more
happy-call-center-agent
Služba | Železo a oceľ

Zákaznícky servis

Sme hrdí na náš trvalý záväzok poskytovať výnimočnú zákaznícku podporu. Od prvého stretnutia sa môžete spoľahnúť, že sme dobre pripravení ponúknuť vám spoľahlivú pomoc a bohaté hlboké znalosti. Náš...

Read more
aquacalco_waterjet_crm
Produkt |

AquaCalco®

Sortiment výrobkov AquaCalco® pozostáva z rozsiahleho radu výrobkov vhodných na technickú úpravu vody. Tieto výrobky sú založené na pálenom vápne (AquaCalco® Q), hydratovanom vápne (AquaCalco® S)...

Read more
wastewater_tank_aquacalco
Produkt |

AquaCalco® W

Produkty AquaCalco® W sú produkty na báze vápna určené na bezpečnú a čistú úpravu pitnej vody. Produktový rad, ktorý pozostáva z produktov AquaCalco® QW (nehasené vápno), AquaCalco® SW (hydratované...

Read more
cleancalo_fgc_treatment
Produkt |

CleanCalco®

CleanCalco® predstavuje široké portfólio produktov a súvisiacich služieb, ktoré zabezpečia bezproblémovú prevádzku vašich systémov čistenia spalín pri dodržaní požadovanej účinnosti odstraňovania...

Read more
Circular economy concept
Služba | Životné prostredie

Obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo sa stalo všeobecne uznávaným. Presahuje rámec samotného odpadového hospodárstva. Prijatím obehových postupov môžeme vytvoriť udržateľnejší a zdrojovo efektívnejší systém. V...

Read more