Chemikálie
Čistenie spalín
Čistenie vody a odpadu
Inžinierske stavby
Neželezné kovy a ťažba
PCC; celulóza a papier
Poľnohospodárstvo
Sklo
Stavebné materiály
Železo a oceľ