quicklime for aac
Produkt |
Nehasené vápno pre autoklávovaný pórobetón (AAC)

Nehasené vápno je kľúčovou zložkou v procese penenia, keďže priamo reaguje s vodou a hliníkovým práškom a umožňuje tak výrobu tvárnic z autoklávovaného pórobetónu.

Read more
quicklime for lime putty
Produkt |
Nehasené vápno pre vápenný tmel

Vápenný tmel sa používa hlavne v maltách a omietkach. 

Read more
premiacal
Produkt |
PREMIACAL®

PremiaCal® je technický mletý vápenec pre všetky typy hotových a prefabrikovaných betónov.

Read more
supply chain
Služba | Železo a oceľ
Riešenia pre dodávateľský reťazec a skladovanie

Spoločnosť Carmeuse víta príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti v oblasti logistiky so svojimi zákazníkmi, aby bolo možné optimalizovať procesy dodávateľského reťazca a systémy skladovania a...

Read more
supercalco for hempcrete
Produkt |
SUPERCALCO® pre konopný betón

Hasené vápno s vysokou čistotou, určené pre konopný betón.

Read more
supercalco for mortars
Produkt |
SUPERCALCO® pre malty, omietky a stierky

Vysokokvalitné hasené vápno, zmiešané s pieskom, cementom a vodou, ktoré vytvára veľmi hladké murárske malty, omietky a stierky.

Read more