happy-call-center-agent
Služba | Železo a oceľ

Inovácie

Snažíme sa plniť a prekonávať očakávania našich zákazníkov. Spoločnosť Carmeuse nielen sleduje trendy a budúce výzvy na trhoch, ale sa aj pripravuje na budúcnosť, aby vytvorila najlepšiu hodnotu v...

Read more
happy-call-center-agent
Služba | Železo a oceľ

Zákaznícky servis

Sme hrdí na náš trvalý záväzok poskytovať výnimočnú zákaznícku podporu. Od prvého stretnutia sa môžete spoľahnúť, že sme dobre pripravení ponúknuť vám spoľahlivú pomoc a bohaté hlboké znalosti. Náš...

Read more
plasterer_white_wall
Produkt |

Barkisan®

Barkisan® je jemný, biely, vysoko čistý produkt, špeciálne hydratovaný na pohodlné a bezproblémové použitie v maltách.

Read more
building_materials_calcitec
Produkt |

Calcitec® pre stavebné materiály

Technický mletý vápenec s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého. Výsledkom použitia Calcitecu® v zmesi sú vysoko výkonné strešné fólie a šindle s dlhou životnosťou. Je tiež najlepším riešením pre...

Read more
Rough_Fresh_Cement_Texture
Produkt |

Decorcal®

Decorcal® je zmesou Mekalu® a mušlí. Používa sa do fasádnych mált na napodobnenie starých mált používaných v minulosti a väčšinou sa kombinuje s tradičnými hlinenými tehlami.

Read more
mortar-with-trowel
Produkt |

Enduria®

Ideálne vápenno-cementové malty na murovanie a omietanie.

Read more