Priemyselné kotly

Energia je nevyhnutnou potrebou pre mnohé priemyselné aplikácie. Energia sa používa v rôznych formách, ako je para, elektrina alebo tepelná energia. Výroba energie si vyžaduje transformáciu fosílnych palív alebo obnoviteľných zdrojov energie. Na splnenie emisných limitov odvetvia, ktoré sa týkajú emisií z energie alebo procesov, sa často vyžaduje čistenie dymových plynov. Sortiment výrobkov CleanCalco® a tím technickej podpory umožňujú dosiahnuť požadované zákonné požiadavky s čo najnižším ekonomickým dopadom.

Obrázok
Industrial_boilers_3