Závod na výrobu biomasy

Obavy z emisií CO2 zvyšujú dopyt po zariadeniach na výrobu energie z biomasy (BtE). Žiaľ, nie každý zdroj biomasy je bez znečisťujúcich látok a niekedy sa pozoruje značná variabilita. V dôsledku toho by sa mali zaviesť flexibilné a spoľahlivé systémy kontroly emisií. Tak ako pri všetkých priemyselných aplikáciách, aj pri zariadeniach BtE sa musia dodržiavať normy, ako sú normy stanovené v smernici o priemyselných emisiách v Európe (2010/75/EÚ), a musia sa dodržiavať súvisiace limitné hodnoty emisií. Sortiment výrobkov CleanCalco® a tím technickej podpory umožňujú dosiahnuť požadované zákonné požiadavky s čo najnižším ekonomickým dopadom.

Obrázok
Biomass_pellets