TerraCalco®

TerraCalco® je produktový rad na úpravu a zlepšenie pôdy. To znamená, že náš sortiment zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy a robí ju zdravou.

1.000.000
hektárov ošetrených plodín
>10.000
spokojných klientov
>25
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • TerraCalco® má zásadný význam pre zlepšenie celkového stavu pôdy tým, že zvyšuje jej pH na dobrú úroveň a zabezpečuje jej dlhodobú udržateľnosť.
  • TerraCalco® je veľkým zdrojom vápnika, jedného z najdôležitejších pôdotvorných prvkov, ktorý umožňuje dokonalé hospodárenie s vodou v pôde.
  • Použitie TerraCalco® umožňuje lepšie vstrebávanie hnojív, ako sú dusík, draslík a fosfor, ale aj mikroprvkov a zabezpečuje optimálny biologický a mikrobiologický život v pôde.