AquaCalco®

Sortiment výrobkov AquaCalco® pozostáva z rozsiahleho radu výrobkov vhodných na technickú úpravu vody. Tieto výrobky boli navrhnuté tak, aby boli vhodné na odkalovanie, čistenie, neutralizáciu znečistenej odpadovej a technologickej vody vďaka svojej prispôsobenej reaktivite a distribúcii veľkosti častíc.

>95%
dlhodobých vzťahov
>30
rokov skúseností

Kľúčové úvahy

 • K dispozícii v rôznych formách:
  AquaCalco® Q (oxid vápenatý, nehasené vápno);
  AquaCalco® S (hydroxid vápenatý, hydratované vápno);
  AquaCalco® M (vápenné mlieko, suspenzia hydratovaného vápna).
 • Prispôsobené vašej výrobe vďaka vysokej chemickej čistote.
 • AquaCalco® M je k dispozícii v koncentráciách do 50 %.
 • Konzistentná a stabilná kvalita pre všetky použitia.
 • Osvedčená technológia na čistenie odpadových a technologických vôd.

Všetky skupiny výrobkov sú k dispozícii s rôznou granulometriou a reaktivitou vhodnou pre vaše aplikácie a zariadenia. AquaCalco® M je k dispozícii v koncentráciách do 50 %.