Elektráreň

Energia je a stáva sa ešte dôležitejšou pre našu civilizáciu, pretože súčasným trendom je elektrifikácia. Nedávny technický vývoj umožnil zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie, ako sú vietor a slnko, a obmedziť ich hlavnú nevýhodu, ktorou je ich nestálosť. Nedostatočná kapacita skladovania znamená, že fosílne palivá a jadrové zdroje sú stále povinnou súčasťou energetického obrazu, aby sa zachovala stabilita siete a cenová dostupnosť elektrickej energie v niektorých regiónoch. Sortiment produktov CleanCalco® a tím technickej podpory umožňujú dosiahnuť požadované zákonné požiadavky s čo najnižším ekonomickým dopadom.

Obrázok
Power_plant_2