Chemické zlúčeniny

Produkty s obsahom vápnika sa často používajú pri výrobe mnohých chemických výrobkov ako pomocné látky, neutralizačné činidlá, mazadlá alebo dokonca katalyzátory. Požiadavky na chemickú čistotu, fyzikálny vzhľad a reaktivitu môžu ovplyvniť reakčný proces alebo kvalitu konečného výrobku. Hlavnými funkciami výrobkov na báze vápna v "chemickom priemysle" sú napríklad zásaditosť chemického prostredia v reaktore, zásaditosť konečného výrobku, výroba cenného vedľajšieho produktu, regenerácia činidla (kaustifikácia).

Obrázok
Technologiest_laboratory