PREČO MY?

Zaujíma vás, čo vás každé ráno dostane z postele a čo vám zaistí dobrý pocit v nasledujúcich rokoch? V prípade nástupu v Carmeuse získate

why us

Výhody zo sľubného trhu

Globálny rast a nové technológie majú za následok rýchly rast dopytu po našich produktoch a službách. Ak sa pridáte ku Carmeuse, budete pracovať pre dynamického lídra a inovátora. Čo to znamená pre vás? Budete prenikať na nové trhy. Budete prispievať k inováciám. Budete rásť spolu s nami a spoločne s nami budete sláviť naše úspechy.

Spoluprácu s ľuďmi, ktorých máte radi

V čo veríme? Prostredníctvom úzkej tímovej spolupráce dokážeme pohnúť horami. Vaši spolupracovníci sú rovnako dychtivý po realizácii projektov ako po organizovaní letnej grilovačky. Budete pracovať v spoločnosti s mnohými profesionálnymi príležitosťami. V Carmeuse nám záleží na vás, záleží na vašich myšlienkach a vašom pocite pohody. Pokladajte tento prístup za nemenný.

Zameranie na vás a na vašu kariéru

V Carmeuse využijeme váš talent a pomôžeme vám určiť vaše smerovanie. Ako súčasť veľkej spoločnosti budete môcť využiť príležitosti, ktoré vám zaistia dlhú a zmysluplnú kariéru. Sme však aj dostatočne malí, aby nám záležalo na čase, ktorý strávite so svojou rodinou. Nie so svojou pracovnou rodinou, so skutočnou rodinou. Pre vás to znamená lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom a pre nás všetkých šťastnejších zamestnancov.

Ako prispejete vy?

V Carmeuse ste súčasťou rozsiahlej rodiny viac ako 5300 ľudí. Je to jednoduché, u nás všetko začína vápencom. Avšak produkty a služby, ktoré pomôžete pomocou vápenca vytvárať, sú fascinujúce. Zlepšujete každodenný život ľudí okolo vás. Pomáhate vytvárať riešenia, ktorá zaisťujú čistejšiu vodu a vzduch. Pomáhate poľnohospodárstvu s pestovaním a uchovávaním potravín, ktoré potrebujeme. Pomáhate vyrábať oceľ pre naše autá, počítače a domácnosti. Pomáhate tiež budovať pevnejšie a ekologickejšie budovy a bezpečnejšie cesty po celom svete. Pre jednotlivé odvetvia. Pre spoločenstvá. Pre život.

how will you contribute

Jedno celosvetové spoločenstvo...

Vďaka spolupracovníkom, ktorí pracujú v 90. prevádzkach v 15. krajinách po celej Európe, Amerike, Ázii a Afrike je spoločnosť Carmeuse globálnou organizáciou, kde sa cítite ako súčasť rodiny. Či už pracujete ako obsluha prevádzky, baník, technik, vedúci predaja alebo manažér dodávateľského reťazca ... patríte do spoločenstva, ktoré zdieľa spoločné hodnoty.

...kreatívnych riešiteľov problémov

Dnes trh kladie vyššie nároky, ako kedykoľvek predtým a zároveň sa rýchlo mení. V Carmeuse dláždime cestu smerom do budúcnosti pragmaticky, inovatívne uvažujúcich skúsených ľudí. Vďaka tomu máte obrovskú príležitosť predviesť svoj talent, naučiť sa nové zručnosti a rozširovať svoju kvalifikáciu.

Ľudia z Carmeuse

Pozrite si príbehy všetkých našich zamestnancov