1. Christophe, mohli by ste sa nám prestaviť, aby sme vás spoznali bližšie?

Vyštudoval som odbor strojárenstva a stal som sa stavebným inžinierom na Antwerpskej univerzite v roku 1990, potom som slúžil v armáde ako dôstojník v zálohe v belgickom letectve. Následne som začal pracovať a zároveň som si dopĺňal univerzitné vzdelanie. Získal som magisterský titul z manažmentu podnikov na Solvay Business School (VUB) v roku 1995 a postgraduál z financií na Univerzite Leuven v roku 2001. 

V Carmeuse pracujem 19 rokov, najprv v Belgicku, neskôr v strednej Európe a od roku 2010 v pozícii manažéra pre európsky stavebný trh. Tento trh má niekoľko podsegmentov, z ktorých oblasť úpravy pôdy v posledných rokoch významne rástla a dnes predstavuje najdôležitejší podsegment.  

Európsky stavebný tím tvorí viac ako 20 ľudí, hlavne kľúčoví manažéri pre účtovníctvo, niekoľkí technici pre technologické aplikácie a komunikační špecialisti. Ja ich nazývam tímom snov.

2. Ktorá z hodnôt spoločnosti Carmeuse je pre vás najdôležitejšia (dlhodobosť, zodpovednosť, rešpekt, efektivita, zameranie na zákazníka)? 

Aj keď všetky sú dôležité, dlhodobosť je pre mňa najdôležitejšia, keďže v mojej funkcii predstavuje jasnú víziu pre budúcnosť, vypracovanie cestných máp pre nové trhy a produkty vo veľmi dynamickom trhovom prostredí, keďže klimatická zmena ovplyvňuje rôzne podsegmenty veľmi rýchlo.

Náš stavebný trh je veľmi technický a na univerzitách a v centrách odbornosti prebieha množstvo výskumov, do ktorých sme zapojení a ktoré finančne podporujeme. Stojíme na hranici poznania a naše produkty využívame v stavebných materiáloch budúcnosti. 

3. Mohli by ste nám vysvetliť, čo je ViaCalco®? 

ViaCalco® predstavuje využitie vápna a pojiva na báze vápna pri ošetrení pôdy, čo sa oficiálne nazýva zemné práce, kde sa zemina priamo na stavbe mieša s pojivami a takto sa transformuje na pevnú súčasť budúcich násypov pre cesty, koľajnice, priemysel a všetky typy stavebných projektov. Vytvárame materiál, ktorý vyzerá a správa sa ako betón a to s využitím lokálnej zeminy namiesto nového lomového kameniva. Táto technológia sa stále vyvíja, keďže know-how a výskum posúvajú technológiu napred a prinášajú nám možnosti využitia vo vyšších a vyšších základových vrstvách konštrukcie ciest. 

Za posledných 12 rokov spoločnosť Carmeuse zabezpečila dodávky zmesí ViacCalco® pre tisícky malých, veľkých a veľmi veľkých projektov. Členovia nášho tímu inšpirovali zúčastnené strany vo všetkých našich krajinách, aby navrhovali a využívali naše produkty pri zemných prácach, týkajúcich sa komplexných stavebných projektov. ViaCalco® sa uznáva ako udržateľné riešenie pre budúcnosť, ktoré šetrí prírodné zdroje, čas realizácie a peniaze.

Dnes oslavujeme náš príbeh úspechu ViaCalco®, keďže môžeme povedať, že ak by sme spočítali celý objem predaja ViaCalco® za ostatných 12 rokov, dokázali by sme postaviť 30m širokú diaľnicu z Bruselu do Istanbulu, čo znamená približne 2600km. Alebo, ak ste fanúšik futbalu, tak môžeme povedať, že naše predaje ViaCalco® od roku 2009 by dokázali stabilizovať plochu 12 250 futbalových ihrísk.