Sekundárna metalurgia

Po získaní ocele z primárnej oceliarskej pece, ako je BOF alebo EAF, sa roztavená oceľ podrobuje ďalšiemu spracovaniu a zušľachťovaniu, aby sa vyrobili vyššie akosti ocele, pri ktorých je rozsah chemického zloženia a konzistencie pomerne blízky. Sekundárna metalurgia zohráva kľúčovú úlohu pri zlepšovaní vlastností kovu dolaďovaním jeho zloženia, zmeny teplôt a ďaľším odstraňovaním nečistôt. Medzi kľúčové procesy v sekundárnej metalurgii patrí využitie LRF pecí a proces argónovo-kyslíkovéj dekarbonizácie (AOD), ktoré sú dôležité pri získanie požadovaných akostí ocele so špecifickými mechanickými a chemickými vlastnosťami. Pri dosahovaní týchto cieľov zohrávajú kľúčovú úlohu rôzne vápenné produkty a zmesi od spoločnosti Carmeuse.

Obrázok
steel_making_5
Menu

PROCESY LRF

Rafinácia v peci LRF je poslednou, ale najdôležitejšou fázou procesu tavenia ocele. Táto fáza poskytuje poslednú možnosť zušľachtiť oceľ a upraviť jej chemické zloženie aj teplotu. Zloženie trosky má veľký význam, a preto by sa pri výbere tavidiel nemali robiť žiadne kompromisy, aby sa zabezpečila čo najvyššia kvalita ocele. Vápenné výrobky Carmeuse účinne prispievajú k zušľachťovaniu ocele odstraňovaním zvyšných nečistôt, ako je síra, a chránia žiaruvzdorné materiály.

Viac informácií
LRF_processes_2

PROCESY AOD

Proces oduhličovania kyslíkom a argónom (AOD) sa používa pri výrobe nehrdzavejúcej ocele obsahujúcej oxidovateľné prvky, ako je chróm. Na dosiahnutie optimálnej dezoxidácie a odsírenia bez narušenia oduhličovania sa vyžaduje vysokokvalitné vápno Carmeuse s nízkym obsahom uhlíka.

Viac informácií
steel_making_4