Autoklávovaný pórobetón (AAC)

V posledných desaťročiach výrazne vzrástla potreba nových domov a priemyselných parkov v dôsledku rýchlo rastúceho počtu obyvateľov a neustále sa rozširujúcich miest. Cieľ udržateľnej urbanizácie je spochybňovaný trendom výstavby šetrnej k životnému prostrediu s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov primárnych surovín.

Obrázok
AAC_4