Spoločnosť Carmeuse sa zaviazala vykonávať svoje obchodné činnosti v súlade s našimi hodnotami a udržateľnými postupmi. Naše obchodné aktivity sú závislé od mnohých dodávateľov rôznych tovarov a služieb. Spoločnosť Carmeuse očakáva, že aj naša dodávateľská základňa bude dodržiavať primerané štandardy správania. 

Pokiaľ ste alebo sa chcete stať jedným z dodávateľov spoločnosti Carmeuse, prečítajte si prosím dôkladne tieto zásady.