Ľudia

Bezpečnosť na prvom mieste - Fungujeme bez nehôd vďaka dobre motivovaným, školeným, vzdelaným a zdravým pracovníkom.

Riadenie lokálnych vzťahov - Chceme byť pokladaní za spoločnosť, ktorá funguje v konštruktívnom dialógu so všetkými zainteresovanými stranami. 

Lokálne partnerstvo - Sme partneri lokálnych organizácií za účelom zlepšenia našich komunít

people

Planéta

Optimalizácia zdrojov - Optimalizujeme našu spotrebu prírodných zdrojov (hornín, vody, fosílnych palív)

Zníženie uhlíkovej stopu (CO2) - Znižujeme uhlíkovú stopu našej spoločnosti a našich zákazníkov

Podpora biodiverzity a rešpektovanie prírodného prostredia - Vytvárame a chránime biodiverzitu a rešpektujeme životné prostredie

planet

Prosperita

Preferovaný dodávateľ - Sme preferovaným dodávateľom, s produktmi a službami, ktoré zabezpečujú najväčší prínos pre našich zákazníkov a Carmeuse

Rast spoločnosti - Pokračujeme v rozvoji spoločnosti prostredníctvom strategických investícií a spoločných podnikov pri kladení dôrazu na hodnoty Carmeuse
 
Ekonomika, využívajúca odpad - Do nášho podnikania aktívne integrujeme ekonomiku, využívajúcu odpad

prosperity
area of focus
SDG

Aby sme posunuli našu víziu o krok dopredu a pri pokračujúcom rozvoji tejto vízie pre zaistenie väčšieho globálneho vplyvu sme zladili naše ciele s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN (CUR). Tieto ciele predstavujú naliehavú výzvu na opatrenia pre všetky krajiny (rozvinuté aj rozvojové) za účelom dosiahnutia spoločného globálneho partnerstva do roku 2030.

Objavte CUR, ku ktorým môže Carmeuse prispieť. 

Prečítajte si viac