Obrázok
chemical_grade_limestones_2
Chemický vápenec a dolomitický vápenec
Obrázok
high_calcium_quicklime_carmeuse
Hasené vápno s vysokým obsahom vápnika
Obrázok
dolomitic_quicklime_ironmaking
Dolomitické nehasené vápno
Obrázok
Milled_quicklime_in_steelmaking
Mleté nehasené vápno
Obrázok
Carmeuse_synthetic_slags
Syntetické trosky