Úprava vody

V dnešnom neustále sa vyvíjajúcom trhovom prostredí je úprava vody nielen nevyhnutnosťou, ale aj strategickou výhodou. Či už pôsobíte v priemyselnom, obchodnom alebo rezidenčnom sektore, prístup k spoľahlivým a účinným riešeniam úpravy vody môže mať zásadný význam. Pochopením významu úpravy vody a prijatím inovatívnych technológií urobíme významný krok smerom k udržateľnej a zdravšej budúcnosti našej planéty. Pamätajte, že každá kvapka sa počíta. V spoločnosti Carmeuse sa venujeme poskytovaniu špičkových riešení na úpravu vody v rôznych odvetviach. Vďaka tímu odborníkov a záväzku k udržateľnosti sa snažíme riešiť naliehavé výzvy v oblasti úpravy odpadových vôd, technologických vôd a pitnej vody.

Obrázok
industrial_water
Menu

ODPADOVÁ VODA

Voda je jedným z kľúčových prvkov pre život na našej planéte, preto je nevyhnutné, aby sa voda pred vypustením späť do prírody čistila. Čističky odpadových vôd sa inštalujú v obciach a priemyselných podnikoch s cieľom dodržať fyzikálne, chemické a biologické limity stanovené miestnymi samosprávami na zabezpečenie bezpečnej a zdravej vodnej bilancie. Rad výrobkov AquaCalco® umožňuje dosiahnuť tieto limity nákladovo efektívnym spôsobom vďaka rôznym funkciám výrobkov.

Viac informácií
Wastewater_2

PROCESNÁ VODA

Voda je základným zdrojom takmer pre všetky druhy priemyslu. Tieto tzv. procesné vody sa používajú v širokej škále aplikačných variácií od vody v reakčných procesoch, chladiacej vody, vody v kotloch atď. Procesné vody, ktoré často pochádzajú z povrchových vôd alebo recyklovaných odpadových vôd, sa musia upravovať v súlade so špecifikáciami požadovanými výrobou, aby sa umožnil dobrý a stabilný výrobný proces. Sortiment produktov AquaCalco® umožňuje dosiahnuť špecifické požiadavky nákladovo efektívnym spôsobom vďaka rôznym vlastnostiam produktov.

Viac informácií
Process_water

PITNÁ VODA

Pitná voda sa pripravuje z podzemných studní, zdrojov a povrchovej vody. Vo väčšine prípadov sa tieto surové vody musia čistiť a dezinfikovať, aby spĺňali normy pre pitnú vodu. Okrem čistenia čoraz viac krajín zavádza kontrolu tvrdosti vody s cieľom dodávať "mäkkú" vodu koncovým užívateľom, čo vedie k zlepšeniu kvality vody, ktorá povedie k vyššej udržateľnosti vďaka nižšiemu používaniu čistiacich prostriedkov, zníženiu tvorby vodného kameňa a korózie v dopravných potrubiach a zariadeniach v domácnosti. Produktový rad AquaCalco® W sa účinne používa v procese čistenia aj kontroly tvrdosti v súlade s normou EN-12518 pre pitnú vodu.

Viac informácií
Drinking_water_1