Precízny odber vzoriek pôdy

Bez podrobných poznatkov o stave pôdy nie je možné dosiahnuť efektívne zlepšenie pôdy a výživy plodín. Monitorovanie obsahu živín, pH a zmien v štruktúre pôdy poskytne informácie o stave pôdy a faktoroch obmedzujúcich úrodnosť. Využitím služby precízneho odberu pôdnych vzoriek predídete nedostatočnému alebo nadmernému hnojeniu, zabránite nepriaznivým účinkom na rastliny aj životné prostredie a zabezpečíte tak v pôde vyvážený pomer živín, čo v konečnom dôsledku má aj ekonomický prínos.

Obrázok
Soil_service_summer_car