Malty, omietky a stierky

Malty, omietky a stierky musia mať dobré vlastnosti v čerstvom aj zatvrdnutom stave. Malta je nevyhnutná na spojenie tehál alebo na vytvorenie tvarovaných povrchov pre vnútorné a vonkajšie stenové konštrukcie. Spoločnosť Carmeuse ponúka architektom, stavebným firmám a investorom riešenia SuperCalco® na báze vápna, aby sa splnili potreby stavebníctva, ako aj z dôvodov ochrany zdravia a udržateľnosti.

Obrázok
mortars_6