Ošetrenie pôdy

Ošetrenie pôdy zohráva kľúčovú úlohu v udržateľnom hospodárení s našimi prírodnými zdrojmi, najmä v Európe, kde sa veľké objemy pôdy podrobujú rôznym spracovateľským operáciám. V súlade so zásadami obehového hospodárstva nachádzajú priemyselné kaly po svojom pôvodnom použití nový život. Tento všestranný materiál možno opätovne použiť v priemysle, začleniť do stavebných projektov alebo použiť pri sanácii životného prostredia. Používaním riešení na báze vápna nielen riešime okamžité environmentálne problémy, ale aj vytvárame podmienky pre udržateľnejšiu budúcnosť. Tieto spojivá uľahčujú premenu potenciálne škodlivých materiálov na hodnotné zdroje, minimalizujú odpad a znižujú našu závislosť od obmedzených surovín.

Obrázok
construction_mix
Menu

ZNEČISTENÁ PÔDA

V Európe sa spracovávajú veľké objemy priemyselných kalov a kontaminovanej pôdy. V súlade s koncepciou obehového hospodárstva sa priemyselné kaly môžu opätovne použiť v priemysle, stavebníctve a pri sanácii alebo sa môžu zhodnotiť ako palivo. Všetky environmentálne záťaže bez ohľadu na ich druh a pôvod si vyžadujú spracovanie, aby sa kontrolovali ich nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Spoločnosť Carmeuse ponúka rad produktov StabiCalco® na komplexnú úpravu a stabilizáciu znečistených zemín.

Viac informácií
Polluted_soil_enviro

NEZNEČISTENÁ PÔDA

Jemné pôdy so slabou únosnosťou sú často veľkou výzvou pre geoinžinierov a projektantov. Keď sa ViaCalco® primieša do jemných zemín, môže sa neúnosné miesto premeniť na pevnú pracovnú plošinu. Tá poskytuje základ pre ďalšiu výstavbu všetkých typov podloží, krycích vrstiev a podkladov pre diaľnice, železnice, cesty, priemyselné areály, letiská alebo iné zemné práce súvisiace s inžinierskymi projektmi.

Viac informácií
Soil_treatment_2