TerraCalco® 55

TerraCalco® 55 je jemný práškový materiál, tradičný roztok uhličitanu vápenatého, schválený v organickej kvalite, s obsahom > 53 % CaO a oneskoreným účinkom. V porovnaní s inými typmi uhličitanov vápenatých je tento vďaka svojej jemnej granulometrii najúčinnejší.

> 300.000
hektárov ošetrených plodín
>1.000
spokojných klientov
>25
rokov odborných znalostí

Kľúčové úvahy

  • TerraCalco® 55 sa tradične používa na zvýšenie pH pôdy.
  • Tento materiál je mletý vápenec, ktorý je dobrým zdrojom Ca pre rastliny, ak je taký jemný ako náš produkt.
  • Tento typ výrobku je rozpustný len v kyselinách, ako je napríklad kyselina citrónová z koreňov rastlín, preto je jemnosť veľmi dôležitou vlastnosťou nášho výrobku.
  • Na rozmetanie tohto produktu na poli je potrebné použiť špecifické rozmetadlo, ktoré manipuluje s jemným materiálom.