Procesná voda

Voda je základným zdrojom takmer pre všetky druhy priemyslu. Tieto tzv. procesné vody sa používajú v širokej škále aplikačných variácií od vody v reakčných procesoch, chladiacej vody, vody v kotloch atď. Procesné vody, ktoré často pochádzajú z povrchových vôd alebo recyklovaných odpadových vôd, sa musia upravovať v súlade so špecifikáciami požadovanými výrobou, aby sa umožnil dobrý a stabilný výrobný proces. Sortiment produktov AquaCalco® umožňuje dosiahnuť špecifické požiadavky nákladovo efektívnym spôsobom vďaka rôznym vlastnostiam produktov.

Obrázok
Process_water

Vlastnosti detailnejšie:

Kontrola tvrdosti:

 • Vďaka vlastnostiam zvyšujúcim pH a zdroju vápnika sa dosiahne vhodná dekarbonizácia alebo remineralizácia vody.

Kontrola pH:

 • Produktový rad AquaCalco® (Q, S, M) s pH 12,6 má vysokú neutralizačnú hodnotu, ktorá umožňuje vhodné a správne zvýšenie pH.
 • AquaCalco® LS pôsobí ako prírodný tlmiaci prostriedok, pretože pomaly reaguje s kyslou vodou a neutralizuje ju až na pH približne 7, pričom mineralizuje vodu vápnikom a/alebo horčíkom.

Zrážanie anorganických znečisťujúcich látok:

 • Vďaka zvýšeniu hodnoty pH možno z odpadovej vody účinne odstrániť ťažké kovy.
 • Vďaka obsahu vápnika v produktoch radu AquaCalco® sa znečisťujúce látky, ako sú sírany, fosforečnany a fluoridy, vyzrážajú ako málo rozpustné vápenaté soli.

Zníženie COD koaguláciou:

 • Výrobky AquaCalco® podporujú koaguláciu/flokuláciu nerozpustných organických látok vo vode. Odstránením týchto organických zložiek vo forme kalu možno pozorovať výrazné zníženie COD ("chemická spotreba kyslíka").

Dostupnosť:

 • Väčšina produktov AquaCalco® sa vyrába lokálne.

 

Výhody detailnejšie:

Zhodnocovanie vedľajších produktov pri zmäkčovaní:

 • Proces dekarbonizácie s produktmi AquaCalco® vytvára vápenatý kal, ktorý sa môže zhodnotiť v poľnohospodárskych procesoch. 

Bezpečná a jednoduchá manipulácia:

 • AquaCalco® S a M sa považuje za výrobok, ktorý nie je agresívny a nepoškodzuje pokožku.

Jedinečná pH neutralizácia:

 • Jedna k jednej náhrada hydroxidu sodného.

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo:

 • AquaCalco® je nákladovo efektívnejší ako iné neutralizačné prostriedky zvyšujúce pH.
 • AquaCalco® zlepšuje koaguláciu a zároveň znižuje potrebu iných chemických činidiel pri fyzikálno-chemickej úprave vody.
 • Znížené opotrebovanie a potreba čistenia vďaka regulácii tvrdosti.
 • Žiadne obmedzenie dostupnosti a vyrába sa lokálne.