Procesy AOD

Na dosiahnutie procesu tavenia a zušľachtenia nehrdzavujúcej ocele v AOD si celý výrobný postup vyžaduje mimoriadne prísnu kontrolu. Typickým postupom v EAF by bolo najprv roztavenie pod základnou redukčnou troskou. Dobre kontrolovaná dekarbonizácia AOD zahŕňa výber základného materiálu cez zušľachtenia a odlievanie. Carmeuse doporučuje vysokokvalitné vápno s nízkym obsahom CO2 a nízkym obsahom SiO2, aby sa dosiahla najlepšia účinnosť odsírenia s nízkym objemom trosky, s nízkym odoberaním uhlíka a optimálnou výťažnosťou zliatiny.

Obrázok
AOD_5