Vyzrážaný uhličitan vápenatý

Zrážaný uhličitan vápenatý, nazývaný aj PCC, je syntetický uhličitan vápenatý. Tento produkt sa vyrába reakciou hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2) a oxidu uhličitého (CO2). Týmto procesom vzniká veľmi biely a čistý uhličitan vápenatý s kontrolovanou kryštalickou štruktúrou. Tieto produkty sa používajú v širokej škále aplikácií vrátane výroby kancelárskeho papiera. Chemické a fyzikálne vlastnosti vápna sú kľúčovými parametrami procesu. Spoločnosť Carmeuse ponúka produkty a technickú podporu na dosiahnutie optimálnej výroby PCC.

Obrázok
PCC_product